Gå til sidens hovedinnhold

Bystyret: Romleiren består i fremtiden

Artikkelen er over 5 år gammel

Et overveldende flertall i bystyret har bestemt seg: De ønsker at romleiren skal opprettholdes – med bedrede fasiliteter for romfolket.

Dersom man får byggetillatelsen i orden, vil det blir etablert en sanitærbrakke med toaletter, dusj og kokemuligheter i romleiren ved Kiæråsen, samtidig som kommunen skal samarbeide med frivillige om kontakten med romfolket. Den brutto investeringsrammen det er lagt opp til er på 700.000 kroner.

Motstanderne av vedtaket advarte mot konsekvensene og Frp utstedte lovlighetsklage. Frps Bjørnar Laabak fremholdt at det har vært en prøveperiode i to år, og at man ikke uten videre kan forlenge dispensasjonen.

Følelsesladd debatt

Debatten var tidvis veldig følelsesladd.

- Hvis noen tror de gjør dette fordi de synes det er kult, så er dette den eneste måten de kan overleve på, sa Camilla Eidsvold (SV).

- Det har vært stilt krav. Hva er det som får en til å tro at de vil etterleve kravene nå? undret Lars Petter Kuran (H).

Debatten var også svært lang, og flere av representantene var på talerstolen flere ganger - og argumenter ble gjentatt flere ganger. Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) ymtet til slutt frempå at det var på tide å tenke på avslutningen av debatten, som til slutt hadde vart en time.

- Det har ingen hensikt å tegne, tegne og tegne seg, sa han.

Fredriksstad Blad kommer tilbake med en fyldig referat fra debatten i bystyret  i morgen.

Det er to år siden kommunen opprettet den midlertidige hasteløsning med romleiren ved Lislebyveien etter at romfolket i flere år hadde holdt til andre steder i Fredrikstad, deriblant i campen til Ingar Aasen på Øra.

Forlenget til 1. mai

Kommunen fikk dispensasjon fra kravet om reguleringsarbeid. Den varte frem til 1. mars i år, men ble forlenget til 1. mai.

Faginstanser som politi, barnevern, miljørettet helsevern og brannvesen har etter befaring i leiren meldt om alarmerende forhold. Blant annet har disse meldt at små barn oppholder seg i der, at forsøplingen er helsefarlig og at det er livsfarlige brannfeller der.

Rådmannen anbefalte som følge av dette å avvikle romleiren fra 1. mai i år.

En forutsetning for torsdagens vedtak om mer permanent løsning for romleiren, er at kommunen dispensasjon fra å lage reguleringsplan. Som FB kunne fortelle tidligere på torsdag, sier loven at dersom man gir dispensasjon må det være en klar overvekt av fordeler ved at dispensasjonen gis.

Bare Frp, H og V stemte imot forlengelsen av leiren. Høyre tok opp igjen rådmannens opprinnelige forslag om å avvikle hele leiren, men også dette forslaget fikk bare stemmene til Frp, H og V. Frps forslag som gikk ut på å avvikle leiren fra 1. mai og orientere romfolket om andre muligheter fikk bare Frps egne stemmer.

Lovlighetsklagen fra Frp skal nå opp i et senere bystyre.

Fredriksstad Blad kommer tilbake med en fyldig sak fra debatten i bystyret  i morgen.

 

Kommentarer til denne saken