Rødt fikk ikke flertall for å fryse politikerlønningene

Nesten alle politikerne i bystyret stemte nei til Rødts forslag om å fryse politikerlønningene neste år. Bare Bymiljølista ville støtte forslaget.