– Vi tenker oss nattbuss på noen av stamlinjene: én til Sarpsborg via Rolvsøyveien, én gjennom Østsiden og én til Onsøy. Vi mener også at Flexx-tilbudet ikke skal være aldersbetinget, men gjelde alle. I dag kjører Flexx-bussen på natta til Torsnes og Skjærviken, men det gjelder bare 16-24-åringer, sier gruppeleder Anita Vik.

– Selvfinansierende

Når bystyret torsdag skal si sin mening om omleggingen av bussrutene i Nedre Glomma, en omlegging som fylkestinget avgjør i desember, foreslår hun å gjeninnføre tilbud om nattbuss i Fredrikstad i helgene. Vik er klar på at nattilbudet ikke skal føre til økte, offentlige kostnader.

– Nattbussene natt til lørdag og natt til søndag kjører til høyere takster og skal være selvfinansierende. På den måten får man også tømt byen og vi innbyggere får et reelt busstilbud, sier Vik.

– Men vil tilbudet virkelig være selvfinansierende? Det forrige tilbudet ble jo nedlagt?

– Det er jo sånn at det koster mer å ta bussen på natta, i tillegg til at man ønsker at folk skal ta kollektivtransport. Når den nye bomringen kommer, vil jeg også tro at dette kan være en god løsning. Nå på helgene går siste buss, hvis man er heldig, klokken 23.15, sier Vik.

Bare hvis det er marked for det

Tidligere gikk det nattbuss fra Fredrikstad sentrum blant annet til Sarpsborg og Hvaler. Dette tilbudet forsvant for noen år siden. Begrunnelsen den gang var synkende passasjertall i forhold til utgiftene.

– Hvis det ikke er marked, forsvinner jo tilbudet da. Folk må kjenne sin besøkelsestid, sier Vik.

– Når på natta ser dere for dere siste buss i helgene?

– Vi tenker siste buss fra byen klokken 01.30 eller 02.00.

Vil ha buss på Leie

Frp vil også ha på plass flere ruter som er borte i ruteforslaget bystyret skal diskutere på torsdag: partiet vil foreslå buss både gjennom Lislebyveien og Leiegaten, samt i Roald Amundsens vei.

– Vårt fokus er demografien i byen. Lisleby er en Rød sone som sliter med levekår og i Lislebyveien tar man mye buss. Så har du Leie, der det er mye trygdeboliger, seniorleiligheter, sykehjem og Fredrikstads største kirkegård. Hvis du bor i trygdeboligene på Leie og må ned på Rolvsøyveien og over den bratte brua for å ta bussen, så kan du jo selv tenke deg hvor lett det er med krykker og rullator, sier Vik.

 Hun har noe av den samme argumentasjonen for Roald Amundsens vei på Torp.

– Det heter seg jo at det bare er 500 meter i luftsone til bussholdeplassen. Men bor man på Torpeberget, kan man ikke gå i luftlinje gjennom støyskjermer og folks hager for å komme til bussen.

– Dette må føre til at kostnadene for kollektivtilbudet øker?

– Nei, rammen er den samme. I Roald Amundsens vei må man se på de andre rutene i området for å få en av dem til å gå gjennom Roald Amundsens vei. På Lisleby må en av rutene gjøres om til å ta med seg Lislebyveien og Leie, sier Vik.

 

Frp ser også på busstilbudet gjennom Gamle Ålevei, bussruta som i dag går til Viker.

– Vi ser på om det er mulig å finne på noe så bussen kan gå innom der, men vi må finne en omprioritering først, sier hun.

Tror bompenger gir bussøkning

Da formannskapet diskuterte rutetilbudet i forrige uke, gikk politikerne enstemmig inn for at tilbudet bør evalueres etter to år. Vik varsler at Frp kommer til å foreslå evaluering av tilbudet etter ett år.

– Vi tror at når bompengene kommer og folk får sjokk av den første regningen, vil flere begynne å ta bussen. Da vil vi se om rutetilbudet fungerer eller ikke, sier Vik.

Mens bystyret skal komme med sitt innspill i morgen, er det først i begynnelsen av desember at den endelige avgjørelsen om nytt bussrutetilbud blir tatt i fylkestinget. Det nye rutetilbudet skal i gang neste år.