Nå skal det undersøkes om eldre kan få plass på fritidsklubbene

Fredrikstad kommune skal nå undersøke om flere grupper kan bruke de samme kommunale lokalene. Marianne Kristiansen (Pp) foreslår blant annet bruk av fritidsklubber som står tomme på dagtid.