Det var Frps gruppeleder Anita Vik som ba om at bystyremøtet skulle lukkes.

Hadde hemmelig info

Hun ønsket det etter at Aps Atle Ottesen hadde lagt frem et forslag om å ikke stille torgarealer og parkeringsplasser til disposisjon for Den Nordiske motstandsbevegelsen når det arrangeres nazimarsj i juli.

Han brukte handelsnæringen som argument for å ikke sperre av store deler av sentrum under den varslede demonstrasjonen.

Det vil gi negativ effekt for tilgjengelighet, trivsel og verdiskaping, mente Ottesen, og ramme «byens kommersielle soner og attraksjonskraft i turistsesongen».

Da gikk Vik på talerstolen:

– Gruppelederne har fått i hende informasjon som er taushetsbelagt, sa hun med henvisning til marsjen.

– Jeg ønsker at møtet lukkes slik at alle skal få den samme informasjonen.

Høyre støtter ordføreren

Ordfører Jon-Ivar Nygård etterkom ønsket med hjemmel i lovbestemt taushetsplikt. Bare de folkevalgte, rådmann Ole Petter Finess og Arne Rekdal Olsen, kommunalsjef for oppvekst, fikk bli igjen i salen.

Etter rundt ti minutter ble møtet åpnet igjen. Høyres gruppeleder Truls Velgaard var alvorstynget da han tok ordet.

– Dette er en sak som er krevende for Fredrikstad. Saken setter følelsene i sving, ikke minst blant oss her i salen. Utviklingen skjer raskt. Dette er en annen type sak enn vi politikere er vant til, sa han.

Velgaard påpekte at det er viktig at noen tar lederskap rundt nazidemonstrasjonen.

– Vi kan mene mye forskjellig om hvilken vei vi burde gått, men nå ligger det et forslag på bordet som ordføreren har vært en drivkraft for bygge opp. Vi bør stille opp bak ordføreren som byens representant. Høyre følger derfor forslaget som er lagt frem.

Vil ikke stenge sentrum

I en kort pause spør Fredriksstad Blad Atle Ottesen om følgende:

– Kommer dette forslaget fordi dere egentlig frykter at det skal skje noe, som opptøyer, terror eller bråk?

– Nei, problemet er at når de kommer (Den nordiske motstandsbevegelse, journ.anm.) må vi stenge så store deler av sentrum at der får negativ effekt for blant annet handelen, svarer Atle Ottesen.

Politikerne kan derimot ikke nekte demonstrantene å marsjere i gatene.

Kommunalsjef Arne Rekdal Olsen sier til FB at han fikk bli da møtet ble lukket fordi SLT-koordinatoren tilhører hans seksjon. SLT er blant annet kriminalitetsforebygging og arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Frykter dere at demonstrasjonen kan føre til rekruttering til dette miljøet?

- Det kan jeg ikke kommentere, sier han.