Politikere om at folk bruker bil når de har noen hundre meter til jobb: – Har noe å gå på

Flere av byens politikere ble overrasket da hver tredje av dem som bor mindre enn en kilometer unna jobben, i en undersøkelse svarte at de bruker bil på jobb. – Da har man noe å gå på, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.