Lar seg ikke friste av sykkelkampanjer: færre sykler forbi tellerne – igjen

Sykkeltrafikken forbi distriktets sykkeltellere tyder heller ikke i år på at flere av oss har begynt å sykle – snarere tvert imot.