Vil ta over 1,4 sykkel-millioner for å teste ut med selvkjørende buss

Hvis selvkjørende buss skal prøves ut i år, ser ikke administrasjonen noen annen mulighet enn å bruke belønningsmidler som er satt av til oppgradering av sykkelveier i Fredrikstad i år.