De nye rabattene i bomringen kan gi inntektstap på 1,2 milliarder kroner

Flere vil skli gjennom bomringen gratis etter at det ble vedtatt utvidet timeregel på kveldstid og høyere rabatt for nullutslippskjøretøy. De siste beregningene viser at inntektene fra bomringen kan bli redusert med nesten 1,2 milliarder.