Flere påstander om at byggesaker blir forskjellsbehandlet

Bygnings- og reguleringssjef Anne Auganes (stående). (Arkivfoto: Ellen Ophaug)

Bygnings- og reguleringssjef Anne Auganes (stående). (Arkivfoto: Ellen Ophaug)

Artikkelen er over 3 år gammel

Etter flere påstander om at hus- og hytteeiere forskjellsbehandles i byggesaker, anbefales kontrollutvalget å gjennomføre en undersøkelse av om praksis er som den bør.

DEL

Sekretariatet skriver i sin vurdering at det er vesentlig at kommunen sikrer at folk blir likt behandlet i byggesaker, både for at den enkelte innbygger skal ha forutsigbarhet, men også av hensyn til kommunen selv:

– I et samfunnsperspektiv handler det om tillit til forvaltningen. Medieoppslag om forskjellsbehandling skader kommunens omdømme, vurderer sekretariatet, som foreslår to problemstillinger kontrollutvalget kan se på:

  • Har kommunen systemer og rutiner som sikrer dokumentasjon og likebehandling i saksbehandlingen?
  • I hvilken grad ivaretas kravene til dokumentasjon og likebehandling i saksbehandlingen?

Kontrollutvalget behandler saken i sitt møte onsdag etter påske, og skal da bestemme om undersøkelsene skal gjennomføres.

– Mange henvendelser

Bakgrunnen for saken er at kontrollutvalget og sekretariatet har fått mange henvendelser fra innbyggere som handler om byggesak, og flere mener at det foregår forskjellsbehandling.

Én av henvendelsene, som er anonymisert i saksdokumentene, handler om påståtte hendelser i et hytteområde:

– Vedkommende forteller om store endringer og påbygninger/utvidelser på hyttene, og at alle de «nyinnflyttede» får godkjent sak på sak, så lenge de bruker en spesifikk arkitekt når det søkes via kommunen. Det blir da kalt en «forskjønnelse» av omgivelsene ... Selv om det spretter opp en seks meter høy hyttevegg ..., heter det i et utdrag fra én av påstandene som er fremmet. Påstanden er foreløpig altså ikke undersøkt nærmere.

Flere av dokumentene er ikke offentlige, men er oversendt politikerne i utvalget.

Mener problemsaker skaper mistillit

Bygnings- og reguleringssjef Anna Auganes uttalte nylig både i planutvalget og til FB at ansatte opplever å bli møtt med det de mener er mistillit basert på negativ omtale av andre saker. Langvarig medieomtalte «problemsaker» som Husebukta, Tankodden og rivingen av garntørka og oppføring av ny fabrikk for Sleipner på Gressvik, var eksempler hun brukte.

Dette gjør folk skeptiske, mente Auganes.

– Vi fattet 1.850 vedtak i fjor. 31 ble klagesaker, og fire ble omgjort, sa bygningssjefen for å vise det hun kalte det store bildet.

Det har også vært fremmet påstander om uheldig dobbeltrolle i en byggesak på Kråkerøy. Kontrollutvalget har vurdert at retningslinjene er gode nok til at man skal unngå slike dobbeltroller. Auganes har også opplyst om at den nevnte saksbehandler riktignok eier et firma innen samme fagområdet som arbeidsområdene i kommunen, men at det ikke er drift i firmaet.

Revisjonen har nå også gjennomført stikkprøvekontroll for å undersøke om kommunen følger rutiner for hvordan saker tildeles den enkelte saksbehandler. Rutinene skal gjøre at ansatte ikke selv kan påvirke hvilke saker de skal jobbe med. Dette kommer frem i egen sak til kontrollutvalget den 19. april.

– Stikkprøvekontrollen gir ikke grunnlag for å tro at fordelingen av saker ikke skjer etter rutinene, konkluderer revisjonen.

Enstemmig ja til Sleipner-planer på Gressvik 

Artikkeltags