Varsler manko på ansatte til bygg og anlegg: - Bør gjennomføre lokale rekrutteringstiltak

Konsulentfirmaet BDO frykter manko på ansatte ved et nytt oppsving i bygg- og anleggsbransjen. Mange av bygningsarbeiderne fra Øst-Europa har dratt hjem, og bransjen blir rådet til å gjennomføre lokale rekrutteringstiltak.