Blankt nei til dagligvarebutikk ved Offisersporten

Riksantikvaren har ført opp Gamlebyen og Byens marker på listen over kulturlandskap av nasjonal interesse. Markene skal være åpne. Dermed stanser fylkeskommunen butikkplanene ved Offisersporten ved å fremme innsigelse.