Her stopper bussen på ny holdeplass om fire ukers tid

Veivesenet er i gang med å bygge bussholdeplass ved Kreutz gate på rv. 22. Trolig kan du ta bussen utenfor kjørebanen om fire ukers tid.