– Det synes vi er helt uakseptabelt, sier Jonatan Emanuell Romuld Hansen (16) fra Råde ungdomsråd.

Fra 55 til 0

Fredriksstad Blad har skrevet flere artikler om det nye rutesystemet som innføres fra 25. juni.

Østfold Kollektivtrafikk legger om til færre ruter basert på hovedbusslinjer med hyppige avganger der det bor flest mennesker, og lokalbusslinjer der befolkningsgrunnlaget er mindre.

I tillegg erstattes minibussordningen i Fredrikstad med Flexx, et bestillingstilbud. Det er altså buss man må bestille på forhånd. Er det ingen som bestiller, går ikke bussen.

I dag går rute 373 mellom Fredrikstad og Råde Mølle (ved togstasjonen i kommunesenteret Karlshus) via Manstad og Saltnes på hverdager. Skal man fra Saltnes til Karlshus, kan man velge mellom tre avganger på morgenen og tre på ettermiddagen. Motsatt vei er det henholdsvis to og tre avganger.

Denne linjen forsvinner helt med det nye bussrutetilbudet. 55 avganger i uken blir til null.

Les også: Se hvor den nye gratisbussen Flexx skal kjøre

Ny stopper på Tomb

Ny linje 114 fra Fredrikstad via Manstad og Saltnes stopper på Tomb. Den går ikke helt til Karlshus.

– Kommunen blir splittet på grunn av et busstilbud. Det er dumt, mener Jonatan Emanuell Romuld Hansen og ungdomsrådet.

– For barn og unge som ikke kan bli kjørt, blir det vanskelig å dra på fritidsaktiviteter eller treffe venner.

I det nye bussystemet opprettholdes imidlertid bestillingstilbudet Flexx i Råde. Kommunen har hatt både Flexx linje og Åpen Flexx en stund.

I et visst tidsrom kan man bestille Åpen Flexx som kjører fritt fra adresse til adresse i kommunen. I Råde har dette tidsrommet vært tirsdag og onsdag mellom 17 og 21. Det fortsetter også etter 25. juni.

Fra 55 til 25

I tillegg har Flexx linje 717 frem til nå kjørt mellom Manstad og Karlshus via Saltnes.

På hverdager har den hatt fire formiddagsavganger i hver retning, den siste mot Saltnes klokken 12.30. Ruten har også hatt tre ettermiddagsavganger fra Råde Mølle/Karlshus.

Denne linjen bytter nå navn til 714, Engelsviken-Lervik-Saltnes-Karlshus. Ruten får to avganger fra Engelsviken på morgenen og tre avganger på ettermiddagen fra Karlshus.

Flexx linje reduseres med andre ord fra 55 til 25 ukentlige avganger.

– Etter vår mening blir det nye busstilbudet helt krise, skriver ungdomsrådet i en e-post til Fredriksstad Blad.

– Vi ønsker at det skal gå en fast buss fra Karlshus til Saltnes så ofte som mulig, så folk kan komme seg frem og tilbake både på morgenen, ettermiddagen og kvelden. Vårt ønske er at unge kan dra rundt i sin egen kommune og være med venner, og i fysisk aktivitet, så ofte de vil. I stedet blir busstilbudet en hindring for at de skal ha det gøy både på hverdagen og i helgene, mener Jonatan.

Altfor lite brukt

– Hva synes dere om Flexx-bussen?

– Det er et bra tilbud, og det er flott at det er gratis, men det er altfor få som vet om Flexx, svarer 16-åringen.

– Og Flexx er begrenset, siden den bare går tirsdager og onsdager mellom 17.00 og 21.00. Det er veldig mange unge som er litt usikre på dette tilbudet og kanskje synes det er skummelt å måtte ringe og bestille.

Ungdomsrådet i Råde hadde nylig et møte med Østfold kollektivtransport (ØKT). Jonatan synes det var et godt møte hvor de ble lyttet til, men er skuffet over at de ikke fikk gjennomslag for sine synspunkter.

Trafikksjef i ØKT, Lars Erik Haug, sier følgende:

– Jeg forstår at ungdommene ikke er fornøyde og at de ikke synes det er greit at tilbudet mellom kommunesenteret og boligområdet er marginalt. Men vi har nedprioritert strekningen fordi den er lite brukt. Det er ikke grunnlag for flere avganger.

Haug påpeker at flere forskjellige busstilbud til og fra Saltnes har vært prøvd ut de siste årene.

– Bussen har uansett veldig, veldig få brukere, fremholder han.