Gå til sidens hovedinnhold

Rådmannen foreslår investeringsstopp i 2022 – men først skal det brukes 3,2 milliarder

Artikkelen er over 3 år gammel

Rådmannen foreslår innføring av investeringsstopp i et par år fra 2022 for å lette kommunens gjeldsbyrde. Men før den tid foreslås det å investere for rundt 3,2 milliarder kroner. Her ser du i hva.

– Vi er nødt til å sette foten i bakken. Det det dreier seg om at vi må ta kontroll over situasjonen. Allerede tidlig neste år vil vi starte et arbeid basert på eksternt anskaffet analyse for å se hvordan vi skal møte utfordringene, sa rådmann Ole Petter Finess da han onsdag presenterte sitt forslag til budsjett 2018 og revidert handlingsplan for 2018–2021.

Se Fredriksstad Blads direkterapportering fra presentasjonen her

Store investeringer

Der ble politikerne forelagt et forslag med stramme rammer – og store finansieringer frem til den foreslåtte investeringsstoppen i 2022. Totalt inneholder den foreslåtte planen, som er basert på handlingsplanen som ble vedtatt i sommer, rammefinansierte investeringer for rundt 3,2 milliarder kroner de neste fire årene (flere av anslagene i handlingsplanen er for øvrig foreløpig usikre).

I planen ligger blant annet drøye 590 millioner kroner til byggingen av Arena Fredrikstad på Værste. Der ligger det også 108 millioner kroner for neste år for bygging av Østsiden sykehjem del II. I tillegg skal det skje annen utbygging og rehabilitering av sykehjem de neste årene for 711,5 millioner kroner, deriblant nytt sykehjem i kjølvannet av det nå nedrevne Onsøyheimen med byggestart ved årsskiftet 2018/2019. Totalt skal det gjøres investeringer for 890 millioner kroner innen helse- og velferd de neste fire årene, ifølge rådmannens forslag. 

 

Løft for flere skoler

I oppvekstsektoren skal det totalt investeres 942 millioner kroner i perioden. Her ligger Trosvik skole inne med 172 millioner kroner i årene 2018–2020. I tillegg ligger flerbrukshall på Trosvik inne i investeringsbudsjettet for kultur, miljø og byutvikling. I forslaget settes det av drøye 205 millioner kroner til nye Gudeberg og Råkollen skoler – mesteparten av beløpet i 2020 og 2021.

Ifølge rådmannen er taklingen av de økonomiske konsekvensene av ambisjonsnivået en av de store utfordringene kommunen står overfor.

– Jeg har fra min side i flere år pekt på at evnene er mindre enn ambisjonene. Vi utsetter oss for en risiko med det som ligger inne nå. Vi har en lav egenkapitalbase, noe som betyr at mer må lånefinansieres enn det som ideelt er, sa Finess da han og kommunalsjefene i kommunen presenterte sitt forslag.

Trekker tilbake ekstra vedlikeholdsmidler

Når det gjelder driftsbudsjettforslaget rådmannen la frem for neste år, inneholder det få endringer sammenlignet med handlingsplanen politikerne vedtok i sommer. Men noen unntak er det:

Politikerne økte potten til vedlikehold i 2018 i handlingsplanen. Dette foreslår rådmannen å trekke tilbake to tredjedeler av – 6,4 millioner kroner. Det er også foreslått kutt i kultur, miljø og byutvikling på en halv million kroner. Samtidig styrkes helse og velferd, en seksjon som stadig får flere brukere. Det samme skjer med oppvekst og utdanning, der også behovene blir større.

– Det er et budsjett som vi mener er forsvarlig for 2018. Men i 2018 må vi gjøre noen vurderinger og komme på løsninger på hvordan vi skal håndtere ambisjonsnivået i planperioden, sa Finess.

PS: Rådmannens forslag om investeringsstopp i to år er ikke noe nytt forslag. Da han la frem sitt forslag til handlingsplan 2018-2021 i vår, foreslo han det samme.

 

Dette skal det investeres i:

Dette er noen av de rammefinansierte investeringene i forslaget til investeringsplan for de fire neste årene:

(til enkelte av prosjektene er noe av summen allerede satt av for 2017)

Arena Fredrikstad: 590 millioner kroner (mesteparten av summen i 2020 og 2021)

Blå Grotte: 27,4 millioner kroner (2018)

Flerbrukshall Trosvik skole: 36, 2 millioner kroner (mesteparten i 2020)

Kunstgressbaner: 30, 6 millioner kroner (2018–2019)

Ridesenter Bekkevold: 28,6 millioner kroner (mesteparten i 2019)

Tårnet på Isegran: 6 millioner kroner (2018)

Gudeberg og Råkollen skole: 205,3 millioner kroner (mesteparten i 2020 og 2021)

Trosvik skole: 173 millioner kroner (mesteparten i 2018 og 2019)

Gressvik ungdomsskole: 38,6 millioner kroner (2018–2019)

Ambjørnrød skole: 41 millioner kroner (2018–2020)

Haugeåsen skole: 35 millioner kroner (2018)

Rød skole, Kråkerøy: 70 millioner kroner (2019–2020)

Lunde skole: 147 millioner kroner (2019–2020)

Torp skole: 36 millioner kroner (2020)

Begby skole 69,1 millioner kroner (mesteparten i 2020)

Borge skole: 28,8 millioner kroner (2021)

Møllehjulet skole: millioner kroner (2019)

Trollstua barnehage: 18 millioner kroner (2018)

Rolvsøy barnehage: 34, 9 millioner kroner (mesteparten i 2019-2020)

Østsiden sykehjem: 108 millioner kroner

Annen utbygging og rehabilitering av sykehjem: 711, 5 millioner kroner (det meste i 2019-2021)

Velferdsteknologi: 27 millioner kroner (2018–2021)

Rehabilitering av Furutun: 59 millioner kroner (2018)

Nytt kafébygg Foten: 8,7 millioner kroner (2018)

Stupetårn Foten: 2 millioner kroner (2018)

Opprusting av Dampskipsbrygga: 21,3 millioner kroner (2018-2019)

Ny bru Isegran: 12 millioner kroner (2018)

Rehabilitering av Gressvik fergested: 6,2 millioner kroner (2018)

Floaveien: 18 millioner kroner

Ny elektrisk ferge: 17,6 (2018)

Universell utforming skole og barnehager: 16 millioner kroner

Paviljonger: 20 millioner kroner

Rehabilitering og brannpålegg: 65 millioner kroner

Kommentarer til denne saken