Fredrikstad-budsjettet 2019: Skjermer barn, unge og frivillig innsats

Idrettsrådet og lokalsamfunnsutvalgene kan juble over politikerflertallets budsjett for 2019. Det samme kan SFO-foreldre og skolene.