Klimabudsjettet: Gjett hva som vil virke best når Fredrikstad skal kutte utslipp!

Bomringen som åpner 15. november, kan bli effektiv – ikke bare for å få inn penger til samferdselstiltak. Det er også antatt at den kan bli det nest mest effektive tiltaket neste år for å kutte klimagasser.