Gå til sidens hovedinnhold

Frp og Høyre: Vil droppe ridesenter og bruke 60 millioner kroner på Åledalslinja

Artikkelen er over 3 år gammel

De neste fire årene vil Høyre og Frp bruke 60 millioner kroner til Åledalslinja og ha på plass flerbrukshall på Lunde. Begge partier mener det kan være realistisk å komme i gang med linja i perioden.

60 millioner kroner til Åledalslinja de neste fire årene.

35 millioner kroner til bygging av Lunde flerbrukshall de neste fire årene.

25 millioner kroner til oppgradering av Arena Fredrikstad med curlinganlegg.

2 millioner kroner neste år til prosjektering av oppgradering av Gaustadhallen.

Fremskynding av nybygg for Råkollen og Gudeberg med ett år.

Stryker oppgraderinger

Det er forslaget fra Frp og Høyre når bystyret torsdag denne uken vedtar revidert handlingsplan for de neste fire årene og budsjettet for neste år.

Det de to mindretallspartiene derimot ikke vil bruke penger på og har fjernet fra rådmannens budsjettforslag, er blant annet utbygging av ridesenteret på Bekkevold. Høyre og Frp stryker de 38,9 millioner kroner rådmannen foreslå å bruke på utbyggingen de neste fire årene.

De to partiene har også funnet penger til fylkesveien Åledalslinja, Lunde flerbrukshall og de andre tiltakene ved å stryke flere oppgraderingsprosjekter: Den planlagte oppgraderingen av Dampskipsbrygga til 22 millioner kroner, oppgraderingen av Gamlebyen fengsel til 5,5 millioner kroner og oppgraderingen av Molvigkaia til 10,1 millioner kroner.

Høyre og Frp har også satt en strek over planene om ny bru til Isegran for 10 millioner kroner, de vil halvere pengebruken til kommunens maskinpark og de har strøket kommunale kjøp av boliger for 30 millioner kroner.

– Realistisk å komme i gang

– Åledalslinja har vi hatt inne i mange år og nå håper vi at vi snart får en sak til politisk behandling. Det er et stort behov ute på Gressvik der køen på Storveien står non stop morgen og ettermiddag, sier Frp-gruppeleder Anita Vik.

– Er det realistisk at det går an å påbegynne arbeidet med denne i den kommende fireårsperioden når både Fylkesmannen og fylkeskommunen har  varslet innsigelser?

– Vi må jo sette av penger for å ha et realistisk budsjett. Og jeg håper virkelig vi får startet innen fire år. Det er jo brukt 60 år på dette hittil, så man har jo hatt god tid til å tenke seg om, sier Vik.

– Det er absolutt realistisk å komme i gang med dette i løpet av fireårsperioden hvis det er politisk vilje til å prioritere det, mener H-gruppeleder Truls Velgaard.

Vil redusere eiendomsskatten

Det er heller ikke første gang Høyre og Frp går mot den planlagte ridesenterutbyggingen på Bekkevold.

– Det er nok av aktører som driver med hestesport og dette anlegget kommer garantert til å koste mye mer enn det som er satt av nå. Det har vi ikke råd til. Isteden tar vi grep om Arena Fredrikstad og vi prioriterer ny flerbrukshall på Lunde i tillegg til Trosvik. Det er store boligområder som er bygd ut der ute, og når skolen nå skal bygges ut fordi kapasiteten er sprengt trenger man en flerbrukshall, ikke en gymsal. Flerbrukshaller er viktige for å holde barn i lokalsamfunnene. Det så vi på flerbrukshallen på Lisleby som også brukes av barn som ikke driver idrett.

Også i år foreslår de to partiene å redusere eiendomsskatten. De vil ha null økning neste år og deretter redusere den fra 2019. Eiendomsskatten til næring vil de ha avviklet helt i 2021. Samtidig vil de styrke rammene for seksjonene i kommunen med 51,4 millioner kroner neste år sammenlignet med rådmannens forslag.

Hvordan tjene inn det uten å øke totalrammen? Drive smartere, svarer Høyre og Frp også i år.

– Det er et behov i hele den offentlige sektoren i Norge for å tenke nytt. Vi må omstille oss for for å kunne løse alle nye oppgaver som ligger der fremme og som vi ikke vil få penger til å løse. Det har vi lagt vekt på og pekt forsiktig i retning av mer omstilling og mer fornyelse, sier Velgaard.

– Man må drive smartere og få mer ut av hver krone. Inntektene fra staten vokser jo ikke inn i himmelen, sier Vik.

Vil spare på å få folk til å kjøpe boligen sin

Blant tiltakene de to partiene peker på er bedre innkjøpsrutiner, konkurranseutsetting, reduksjon i sykefravær, generelle kostnadskutt og salg av kommunale eiendommer.

– Hvordan skal dere spare 30 millioner kroner på kommunale boliger?

– Vi mener kommunen bør opprette et «leie-til-eie»-prosjekt i samarbeid med Husbanken for å gi personer som bor i kommunale boliger mulighet til å kjøpe ut boligen sin. Husbanken har et program som motiverer dem som bor der til å kunne kjøpe boligen de bor i. Det kan være en gulrot for å greie å spare opp litt midler og kanskje få seg fast jobb. Husleiemarkedet har faktisk ganske høye priser, og det kan være enklere å betjene lånet til egen bolig enn å betale leie hvis man har fått mulighet til å kjøpe.

– Det skal dere spare 30 millioner kroner på?

– Det sparer vi penger på, men det handler jo vel så mye om livskvaliteten til menneskene det er snakk om.

Det er imidlertid ganske så sikkert at Høyre og Frp ikke får flertall for forslaget sitt i bystyret torsdag denne uken. Da revidert handlingsplan og budsjett nylig var til behandling i formannskapet, fikk forslaget bare partienes egne stemmer. Flertall ble det ikke overraskende for forslaget som Ap, Sp, SV, Pp og BYM står bak.  

Kommentarer til denne saken