Rådmannens budsjettforslag: Vil fjerne 30 skoleårsverk og omtaksere boliger

Det er et vedvarende gap mellom kommunens utgifter og inntekter, var den bekymrede gjennomgangsmelodien da rådmannen presenterte sitt forslag til budsjett for 2020. Nå varsles det store omlegginger.