Holder advokatenes vurdering tett til brystet

Råde kommune har fått advokatvurderingen om rivningsarbeidene på brygga til Finn Krohn. Men kommunen vil ikke gi innsyn før politikerne har behandlet saken.