Bryggekonflikt havner i retten igjen – Finn Krohn tar mulkt-krav til lagmannsretten

Tingretten har slått fast at Finn Krohn skal trekkes 5.000 kroner i måneden så lenge den omdiskuterte brygga hans ikke bygges om. Nå ankes saken til lagmannsretten.