Hageselskapet i Hole og Ringerike ruster til full krig mot alle brunsneglene i kommunen. De blander sammen Nemaslugblanding i en stor sementbil, for å få prosessen skal gå fortere.