Kjøkøysundbrua må vente

Artikkelen er over 3 år gammel

I 2015 vedtok fylkestinget å forsterke Kjøkøysundbrua og bygge egen gang- og sykkelbru over sundet. Nå venter bruplanene på saksbehandling i Vegdirektoratet, og det er høyst usikkert når arbeidene kommer i gang.