Høyre og Ap sørger for ny bru fra Omberg til Moum

Brua kommer her: Flertallet i formannskapet ville ha traseen fra Bjørnengveien, ved fylkesvei 109, over Omberg til Moum og med tilkobling til riksvei 111 ved Torp nord. (Illustrasjon: Erik Hagen og Lill Mostad)

Brua kommer her: Flertallet i formannskapet ville ha traseen fra Bjørnengveien, ved fylkesvei 109, over Omberg til Moum og med tilkobling til riksvei 111 ved Torp nord. (Illustrasjon: Erik Hagen og Lill Mostad)

Artikkelen er over 3 år gammel

Sps Hans Ek og SVs Camilla Sørensen Eidsvold ville legge den nye Glomma-brua fra Råbekken til Sandem. Trond Svandal (V) fulgte opp med samme traséforslag, mens Frp gikk for bru fra Råbekken til Selbak. Men det ble flertall for Omberg-Moum, i en allianse mellom Ap og Høyre.

DEL

Etter at Sps Ek og SVs Eidsvold brøt ut av flertallssamarbeidet torsdag, ble det med ett høyst usikkert hvilket traséforslag som skulle få flertall i formannskapet. Først da Høyres Truls Velgaard tok ordet, ble spenningen utløst. Høyre følger Arbeiderpartiet.

– Traseen fra Omberg til Moum, alternativ 1.8., er tryggest og rimeligst, og dermed lettest å gjennomføre. Grunnforholdene er bedre. Ved å legge brua her kan Fredrikstad også knyttes tettere til E6, noe som er et klart mål, sa Velgaard.

Byggepris kontra samfunnsnytte

Etter det FB forstår har det vært en lengre dragkamp innad i Arbeiderpartiet om hvilken trasé som skulle velges.

Asplan Viaks utredning viste at traseen Omberg-Moum, med avkjøring fra fylkesvei 109 ved godsterminalen på Valle (Bjørnengveien) og via ny bru til riksvei 111 ved Torp, er billigst å bygge. Men Råbekken-Sandem gir størst samfunnsnytte.

Aps Atle Ottesen innrømmet at det hadde vært en vanskelig avgjørelse å ta. Men Omberg-Moum trakk det lengste strået. En av grunnene er at fylkespolitikerne går for denne traseen. At beregningene viser at Omberg-Moum er 700 millioner kroner rimeligere å bygge, er også et sterkt argument for å gå for den nordlige traseen.

Den langt dyrere Råbekken-Sandem blir en stor belastning for bypakken. Det kan bety lengre forsinkelser og kan føre til at brua må utsettes på ubestemt tid. I verste fall risikerer vi at den ikke blir bygd, mente Ottesen.

– Fredrikstad Næringsforening støtter også Omberg-Moum for å få fortgang i prosessen, opplyste Ottesen.

Håper å få ny bru i 2022

Foreningens daglige leder Kjell Arne Græsdal fortalte FB at valget av Omberg-Moum kan fremskynde byggingen med flere år, sammenlignet med Råbekken-Sandem. Ved å velge Omberg-Moum åpner det seg muligheter for å få brua ferdig i 2022.

Hans Ek (Sp) var ikke i tvil om at Råbekken-Sandem var beste løsning. 

– Sp har hele tiden holdt en knapp på Råbekken-Sandem. Denne traseen gir minst tap av dyrket mark og kulturminner, og gir best samfunnsnytte. Råbekken-Sandem er 700 millioner dyrere enn Omberg-Moum, men vi må se beløpet i et 100-årsperspektiv. Brua skal i hovedsak betales av oss bilister gjennom bompenger. Vi går for løsningen som er best for Nedre Glomma, sa han.

SVs Camilla S. Eidsvold var heller ikke i tvil om at brua bør bygges fra Råbekken til Sandem, så nær Fredrikstadbrua som mulig.

– Hvis brua bygges fra Omberg til Moum, kan vi komme i en situasjon hvor vi må bygge en ny Fredrikstadbru om noen få år. Den må riktignok Statens vegvesen betale. Men det blir en stor belastning for området å få enda en bru i Fredrikstad, mente hun.

Vik: – Får vondt i magen av Omberg-forslaget

Anita Vik (Frp) sa hun fikk vondt i magen av forslaget om å bygge brua fra Omberg til Moum/Torp. Hun er oppvokst i Rolvsøy og har bodd på Omberg i 22 år.

– Dette området er en perle. Omberg og Hauge er de fineste stedene på Glommastien, sa Vik.

Frp gikk for brualternativ 2.5, og ikke 2.4 som ble støttet av Senterpartiet, SV og Venstre. Men Vik signaliserte at Frp kunne stille seg bak 2.4. i bystyret.  

– Vi går for alternativ 2.5 fordi denne traseen vil spare industriområdene i Tomteveien, opplyste Vik.

Svandal: – For langt fra Fredrikstad sentrum 

Trond Svandal (V) mente traseen Omberg-Moum ligger for langt fra Fredrikstad sentrum.

– Råbekken-Sandem er best for Fredrikstad sentrum. Det er grunn til å minne om at det befolkningsmessige tyngdepunktet i Nedre Glomma ligger i Fredrikstad, sa han. Han opplyste at KrF og Miljøpartiet De Grønne også stilte seg bak forslaget. 

Bystyret skal ta stilling til trasévalget om to uker, og alt tyder på at Ap og Høyre vil sikre flertall for Omberg-Moum også der.

Artikkeltags