Her skal det brannsikres for 8 millioner

UNDERSØKT OG UTPRØVD: Helt siden 2007 har en brannsikringsgruppe arbeidet med forskjellige løsninger for brannsikring av Gamlebyen, og har nå landet på en digital løsning som også Røros har. Det vil ta 10 - 15 år å bli ferdig.

UNDERSØKT OG UTPRØVD: Helt siden 2007 har en brannsikringsgruppe arbeidet med forskjellige løsninger for brannsikring av Gamlebyen, og har nå landet på en digital løsning som også Røros har. Det vil ta 10 - 15 år å bli ferdig. Foto:

I neste uke bevilges den første knappe millionen, som om 10-15 år skal gi digital brannsikring av hele Gamlebyen.

DEL

Både Arbeiderpartiet, Høyre og Frp skriver i sine reviderte handlingsplaner at det i år skal bevilges 0,9 millioner kroner til første del av dette arbeidet.

Riksantikvaren kommer til å betale halvparten av installasjonsregningen.

Alle er enige

Siden de største partiene i bystyret ser ut til å være skjønt enige om nødvendigheten av tiltaket i sine respektive handlingsplaner for de kommende tre-fire årene, er det all grunn til å tro at bevilgningen vil bli vedtatt i det kommende bystyremøtet 7. desember.

– En viktig sak, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Atle Ottesen.

Når alt står ferdig, vil det koste rundt en halv million kroner i året for kommunen å drifte anlegget.

SJELDENT: I Kasernegaten brant det i 2012, men det er heldigvis stadig sjeldnere at det bryter ut brann i bydelen som Riksantikvaren karakteriserer som én av Norges viktigste trehusbebyggelser.

SJELDENT: I Kasernegaten brant det i 2012, men det er heldigvis stadig sjeldnere at det bryter ut brann i bydelen som Riksantikvaren karakteriserer som én av Norges viktigste trehusbebyggelser. Foto:

– Kjempefornøyd

– Jeg er kjempefornøyd, sier Per Svanæs, som er varabrannsjef i Fredrikstad, og leder for kommunens brannforebyggende avdeling.

Svanæs har sammen med flere sittet i et utvalg som har utredet saken.

– Vi har gjort mye i Gamlebyen, og vi har arbeidet med brannsikring der lenge, men dette blir liksom det beste og det siste vi håpet å få på plass, sier han.

Pengene skal, etter det Arbeiderpartiet foreslår, bevilges innenfor rammen av teknisk drift, slik også flere tidligere brannsikringstiltak har vært prioritert.

Trådløst system

Per Svanæs forteller om flere sikringstiltak som tidligere er gjennomført eller prøvd ut, blant annet branntekniske skiller og såkalt aspirasjonsdeteksjon på loft, sikring av vinduer i fasader, og vanntåkeanlegg.

Det har pågått prøveprosjekter med forskjellige løsninger i kvartal sju (i området rundt Torvgaten der blant andre Østsiden Delikatesse ligger) siden 2007.

– Nå er konklusjonen at den beste løsningen er et trådløst deteksjonssystem, med direkte varsling til brannvakt for Gamlebyen, sier lederen for kommunens brannforebyggende avdeling.

Kartlegging ferdig

I saksfremlegget fra teknisk drift heter det at «Gamlebyen i Fredrikstad er Nord-Europas best bevarte festningsby, og et symbol for Fredrikstad. Riksantikvaren anser Gamlebyen som et av de mest verdifulle tette trehusmiljø i Norge, og har i mange gitt støtte til brannverntiltak.»

Det heter videre at det frem til nå er lagt ned mye tid i å kartlegge og å dokumentere brannteknisk informasjon i kommunens kartverk, av praktiske og historiske hensyn, og til nytte for Fredrikstad brannvesen ved en eventuell brann i Gamlebyen.

KVARTAL FOR KVARTAL: Brannsikringen i Gamlebyen skal utføres i et tempo som tilsvarer ett kvartal hvert år, etter de planer som nå er fremlagt.

KVARTAL FOR KVARTAL: Brannsikringen i Gamlebyen skal utføres i et tempo som tilsvarer ett kvartal hvert år, etter de planer som nå er fremlagt. Foto:

– Nytt nivå

I utredningen fra prosjektgruppen heter det at det digitale anlegget vil ta brannsikringen i bydelen til et nytt nivå.

Erfaringer er blant annet hentet inn fra Røros, der alle bygninger er innenfor vernesonen. Kommunen I Sør-Trøndelag har et offentlig eid og drevet brannvarslingssystem av samme type som er tenkt montert i hele Gamlebyen. Røros har gode erfaringer med løsningen, og mener systemet ved flere anledninger har hindret større branntilløp.

10 – 15 år

Brannsikringsgruppa har innhentet prisoverslag, og beregnet kostnadene til cirka 8 millioner kroner.

I tillegg kommer pluss 500.000 kroner i årlige driftskostnader – når hele monteringsarbeidet er ferdig, om 10 – 15 år. Det er lagt opp til at ett kvartal i året skal få montert et slikt anlegg.

Driftsutgiftene inkluderer utskifting av utstyr, batteriskifte, innkjøp av deler, lønnsutgifter til utbedringer og årlig funksjonskontroll av anlegget.

Artikkeltags