Uvisst hva som skjer i Kjølberggaten etter brann i bolighus

Området rundt tomannsboligen som brant i Kjølberggaten på Selbak i mai, er sperret av med byggegjerder. Ingen ting har skjedd med bygningen etter brannen og nå etterlyser naboer fremdrift.