– Vi reagerer på hele innretningen og hovedlinjene i meldingen. Forslagene som ligger der vil ta norsk landbruk i en retning vi er sterkt uenige i, sier Lise Thorsø Mohr, leder av fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler.

Fyrer opp på Rolvsøy

I ettermiddag er de seks bondelagene i Fredrikstad og bondelaget på Hvaler på plass i nærheten av Rolvsøy kirke ved Rolvsøyveien for å fyre opp et bål i protest mot forslaget til jordbruksmelding som landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) la frem rett før jul.

De er ikke alene. Bønder over hele landet har varslet at de kommer til å gjøre det samme. 

Regjeringen tar i sitt forslag til jordbruksmelding blant annet til orde for at verdikjeden i norsk jordbruk i større grad må tilpasse seg sterkere konkurranse. Færre offentlige inngrep i næringsdriften og økt konkurranse gjennom endringer i markedsbalanseringen og mer markedsretting av produksjonen, er noe av regjeringens egen beskrivelse av innholdet i meldingen.

– Vil føre til avfolking

– Vi i det norske landbruket er sterkt i tvil om denne regjeringen vet konsekvensene av det de gjør. I Norge har vi familielandbruk, små gårder, over hele landet. Regjeringen vil ha dette vekk til fordel for større, konsentrerte enheter. Det vil føre til avfolkning av distriktene, sier Mohr. Hun legger ikke skjul på at det er mer enn jordbruksmeldingen som provoserer bøndene.

– Det er egentlig hele landbrukspolitikken den nåværende regjeringen har ført gjennom tre år.

– Hvorfor akkurat bålbrenning?

– Det er det gamle, urnorske varselsignalet om fare, sier Mohr.