Bomringen åpner 15. november: Inviterer til veiåpning for Ørebekk-Simo med snorklipping og fest

På formiddagen fredag 15. november klippes snoren for Ørebekk-Simo. Samme dag starter innkrevingen i de nye bomstasjonene i Fredrikstad. Prosjektleder Tore Veum sier det vil bli en høytidelig veiåpning med flere inviterte gjester.