Ugunstig bomplassering kan påvirke boligkjøpere: – Bomringen blir et ekstra kriterium

FB har snakket med tre lokale meglere om potensielle boligkjøpere tar med bomringen i beregningen når de skal kjøpe bolig, og hvordan en bomring vil påvirke bosettingen i Fredrikstad de neste årene.