Siste nytt om bomringen: Barnefamilier med lavinntekt kan få 230 gratis bompasseringer i året

Ordfører Jon-Ivar Nygård taler rådmannen midt imot og gir lavinntektsfamilier støtte til 230 bompasseringer i året.