Foreldre på ungdomsskolen bruker barnehagens parkering for å slippe bomringen: – Det er ikke heldig

Slangsvold barnehage ber foreldrene med barn på Kvernhuset ungdomsskole om å slutte å bruke deres parkering som snuplass.