Bompengene i Fredrikstad skal finansiere veiprosjekter i Sarpsborg

Ørebekk-Simo er det store utbyggingsprosjektet som du skal betale bompenger til. Men pengene går også til gang- og sykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg, til parkering ved E6 og andre prosjekter utenfor bomringen.