Miljøvernorganisasjon protesterer mot boligprosjekt i Råde

Planene om inntil 21 nye boliger i Skråtorp i Karlshus, møter motbør fra miljøvernorganisasjonen Grønn Fremtid som mener deler av bebyggelsen vil bli for støyutsatt. Nå blir det trolig Fylkesmannen som får siste ordet i saken.