Fylkeskommunen skeptisk til disse leilighetene – kommer trolig til å protestere

Fylkeskommunen er skeptisk til planene om et leilighetsprosjekt på Ørebekk der alt utearealet er lagt på tak og balkonger og det ikke finnes noe uteareal på bakkeplan.