Her skal det bygges flere kommunale boliger

Artikkelen er over 1 år gammel

Det planlegges en rekke nye kommunale boliger på det nye boligfeltet som legges ut for salg over sommerferien. Det er snakk om både utleieboliger og leiligheter for salg.

DEL

Det er 44 regulerte tomter på feltet, og 37 av dem legges ut for salg på det åpne markedet.

De øvrige tomtene skal dekke kommunale behov, opplyser sjef for forvaltning i teknisk drift, Voica Imrik, til FB.

I praksis betyr det at kommunen skal bygge flere nye kommunale boliger, bekrefter spesialkonsulent Anita Gretland Karlsen, som jobber med boligsosialt arbeid i seksjon for helse og velferd.

Åtte boliger klare i 2019

Det er snakk om åtte utleieboliger, fordelt på fire tomannsboliger. Etter planen skal det utlyses konkurranse for bygging av utleieprosjektet i løpet av høsten. Da kan byggestart skje neste høst, og boligene stå klare i løpet av 2019, ifølge Gretland Karlsen.

– Vi har også under utredning bygging av et bofellesskap med inntil sju boliger og personalbase, opplyser hun. Denne saken er imidlertid ikke avklart ennå, så det er uvisst når disse boligene kan stå klare.

Det kan for eksempel bli snakk om å etablere dette som et borettslag, hvor kommunen bygger leilighetene, men at beboerne får kjøpe dem når prosjektet er ferdig.

Prosjektene til sammen skal reises på 6–7 av tomtene i det nye feltet.

Etter planen legges alle tomtene på feltet ut for salg i løpet av august.

Endret reglene

Kommunen har tidligere praktisert en ordning med fastpris og loddtrekning dersom flere var interesserte i tomter kommunen la ut. Dette ble imidlertid endret i 2016, da bystyret vedtok å endre praksisen og heller gå inn for budrunder der man satt med flere interessenter.

– Den fastsatte prisen har i mange tilfeller vært for lav i forhold til det markedet har vært villig til å betale. I motsatt tilfelle har tomter blitt liggende usolgt på grunn av liten attraktivitet eller andre markedsmessige årsaker, het det i saksfremlegget den gang.

Nå har man altså fått mulighet til å justere prisen.

Artikkeltags