Borettslaget har overdratt de 63 Begbyåsen-leilighetene for svimlende 269 millioner kroner

De fleste kjøperne i de nye leilighetene i Begbyåsen har allerede flyttet inn.