Saksøkte byggfirma etter jobb med rotteskader og borebiller – må selv betale hundretusener

Huseieren saksøkte et snekkerfirma og krevde 420.000 kroner i erstatning. I stedet endte hun med å måte betale firmaet 220.000 kroner hun hadde tilbakeholdt, og drøyt 150.000 kroner i saksomkostninger.