Seks boliger i Fredrikstad er solgt for mer enn sju millioner kroner hittil i år

Av

Industriveien 4 er den dyreste eiendommen som er solgt i Råde eller Fredrikstad i løpet av de åtte første ukene i 2019.