Gå til sidens hovedinnhold

Vil lempe på hyttereglene

Artikkelen er over 7 år gammel

Maksimal hyttestørrelse kan økes fra 70 til 80 kvadratmeter, og det skal bli lettere å anlegge gressplen og bygge plattinger.

Riktignok blir det understreket at gressplen og platting bare kan godtas når det ikke hindrer allmennhetens ferdsel. Regelen gjelder hytter i 100-metersbeltet.

Kommer eierne i møte

Endringene ligger inne i forslaget til ny kystsoneplan for Østfold som nå er sendt på høring. Tor Prøitz (H), som har sittet i en referansegruppe sammen med Ole Haabeth (Ap) og Britt Gulbrandsen (KrF), sier at forslagene kommer hytteeierne i møte. Det skal bli lettere å få ombygd eksisterende hytter.
– Men vi vil fortsatt føre en streng politikk i strandsonen og sier nei til hyttebygging på ubebygde strekninger langs kysten. Seksti prosent av strandsonen i Østfold er ikke utbygd, og her skal det ikke bygges nye hytter, sier Prøitz.

– Bra for folkehelsen

Han er glad for at det i forslaget er lagt vekt på hyttenes positive betydning for folkehelsen. Karakteristikken om at en større del av skjærgården er nedbygd av hytter er nå fjernet.
– Nedbygd er et negativt ladet ord. 15.000 hytter ved kysten gir mulighet for rekreasjon, friluftsliv og et godt miljø for mer enn 60.000 mennesker, påpeker Prøitz som lørdag skal orientere Hvaler hytteforenings medlemmer om endringene i kystsoneplanen.

Må søke dispensasjon

I utgangspunktet er det forbudt å bygge i strandsonen, og alle som vil gjøre endringer på hytta må søke om dispensasjon. I den gjeldende kystsoneplanen er det satt en maksimal hyttestørrelse på 70 kvadratmeter i 100-metersbeltet. Nå vil politikerne øke arealet til 80 kvadratmeter for å gjøre det lettere å få lagt inn vann og avløp i hyttene. I Fredrikstad er regelen at det kan tillates inntil fem kvadratmeter utover de 70 for å legge inn våtrom.
– Vil de nye reglene også føre til endringer i kystsoneplanen for Fredrikstad, Prøitz?
– Jeg regner med at retningslinjene for fylket også følges opp av kommunene, sier han.

Dyr saksbehandling

Det kan bli kostbart å bygge på hytta eller å sette opp nybygg. Det fikk en hytteeier i Onsøy merke da han søkte om å få bygge en bod på seks kvadratmeter. Han fikk ja, men regningen for saksbehandlingen lød på 19.200 kroner, mer enn materialene, sier Prøitz.


 

Kommentarer til denne saken