Arkitekt Jones er nærmeste nabo til stridens kjerne og han utarbeider selv reguleringsplanen for området sammen med Aaserud.

Solgt for billig

Han har i hovedsak tre hovedinnvendinger mot eiendomstransaksjonen i Bølingshavn:

1. Kommunen skulle ventet med å selge til reguleringsplanen for området er ferdig.

2. Kommunen har solgt altfor billig og i praksis gitt fra seg en attraktiv bryggeeiendom for 500.000 kroner. Denne kunne kommunen hatt god bruk for selv – eksempelvis i oljevernberedskapen i Løperen.
Jones anslår en markedsverdi som er betydelig høyere. At salget er foregått i hemmelighet har hindret andre interessenter å by på tomta og kan være i strid med EØS-reglene.

3. Det prosjektet som den siste tomtetransaksjonen til Aaserud er en del av vil føre til betydelige miljøinngrep som må konsekvensutredes.

– Jeg har i utgangspunktet ikke noe imot Arild Aaserud- som jeg selv samarbeider med. Jeg har heller ikke noe imot at Bølingshavn utvikles. Men ting må skje i riktig rekkefølge og i full åpenhet, sier Jones.

Strategisk eiendom

Den eiendommen som kommunen nå har solgt er ikke større enn 100 kvadratmeter. Men ligger strategisk og idyllisk plassert på brygga med et stort takoverbygg.
Arild Aaserud har tidligere kjøpt opp den gamle butikken i Bølingshavn og har planer om et større bryggeanlegg.

I butikken ser Aaserud for seg å bygge seks leiligheter. På tomten han nå erverver vil han etablere minibutikk. I tillegg kommer 30 nye båtplasser i flytebrygge med bensinpumpe som skal dekke øyboernes behov i tillegg til behovet til leilighetskjøperne.

Det største stridstema blir det underjordiske parkeringsanlegg i fjellet bak butikken.

– Dette er i seg selv et miljøinngrep som savner sidestykke her ute, sier arkitekt Jones.

– Et areal på flere hundre kvadratmeter skal skytes ut i fjellet under eksisterende naboeiendommer. Protestene er allerede på vei, sier Jones.
Han understreker at reguleringsplanen for området på langt nær er ferdig slik Arild Aaserud har hevdet.

– Planen er ikke engang ferdig utarbeidet og at rådmannen i Hvaler her har solgt denne tomta til Aaserud har vanskeliggjort reguleringsarbeidet videre- stikk i strid med det rådmannen sier avisen, hevder Jones.

Solgt til takst

Rådmann Torleif Gjellebæk har tidligere sagt til FB at den lille tomta er solgt til takstpris og at salget er gjort for å lette gjennomføringen av reguleringsplanen i området.