Meum saksøkt for 6,4 millioner

SØKSMÅL. Meglerhuset Meum er saksøkt for millionbeløp av Skandiabanken. Solveig Meum, som nylig solgte meglerhuset, har ikke anledning til å kommentere saken. Arkivfoto: Trond Thorvaldsen

SØKSMÅL. Meglerhuset Meum er saksøkt for millionbeløp av Skandiabanken. Solveig Meum, som nylig solgte meglerhuset, har ikke anledning til å kommentere saken. Arkivfoto: Trond Thorvaldsen

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Skandiabanken mener Meglerhuset Meum har påført storbanken et tap på 6,4 millioner kroner, ifølge søksmålet. Dom i saken faller snart.

DEL

Bakgrunnen for konflikten, er salg av tre eiendommer i Fredrikstad. Skandiabanken har innvilget lån, som senere ble misligholdt.
En og samme megler hos Meum har, etter Skandiabankens mening, solgt de tre eiendommene til overpris. Dette gjennom et såkalt oppgjørsoppdrag.
Det er mistanke om proformahandel, og kan berøre meglers rapporteringsplikt etter hvitvaskingsregelverket.

Alle venter på dommen

Saken har gått i Follo tingrett en hel uke og megleren hos Meum var en av vitnene. Nå venter partene på dommen.
Styreleder og daglig leder Solveig Meum er sykemeldt på grunn av lungebetennelse og kan ikke uttale seg overfor FB. Kollega og 38-prosentaksjonær i firmaet, Karl Erik Sørensen, ønsker ikke å si noe og Solveig Meum har ingen stedfortreder ifølge Sørensen.
– Vi venter på dommen, er alt han ønsker å si nå.
Meums advokat, Margit Himle, representerer også det saksøkte forsikringsselskapet Tryg i saken. Hun forklarer at Meums ansvarsforsikring vil tre inn dersom Skandiabanken skulle vinne frem i saken.
– Det sentrale i saken er hvorvidt en eiendomsmegler kan gjøres ansvarlig for en banks kredittvurdering av kunder, sier advokaten til FB.
Himle definerer saken som kompleks og vanskelig, men er tilfreds med innsatsen i tingretten.
– Megleren har kun ansvar for kjøper og selger av boligen. Ikke for banken, sier hun.

Handler om meglers ansvar

FB har snakket med den berørte megleren som hadde alle oppdragene. Han sluttet hos Meum for tre år siden og ønsker ikke å uttale enda.
– Det er tre uker siden vi satt i retten. Alle venter på domsavsigelsen, sier han og ber om at spørsmål stilles til Solveig Meum eller advokatene.
Og Meums advokat er veldig spent på utfallet, som hun mener også vil ha prinsipiell betydning.
– Det er mange spørsmål, men det viktigste handler om meglers ansvar, sier hun.

Samme jukseoppskrift

Tre hus ble overdratt til overpris. Lånene ble misligholdt og husene ble tvangssolgt til en brøkdel av prisen.
Dermed tapte banken millioner til sammen på de tre eiendommene i Fredrikstad. I alle tilfellene handler det om betydelig avvik mellom kjøpesum og reell markedsverdi.

Skjedde i 2006 og 2007

De tre boligene som ble belånt i Skandiabanken, ble alle solgt gjennom Meum i 2006 og 2007.

Den ene eiendommen hadde på merkelig vis nesten firedoblet «verdien» på få måneder. Verdiøkning fra 700.000 til 2,6 millioner kroner, utgjør hele 371 prosent økning.

Dermed utbetalte Skandiabanken 2.080.000 i lån, tilsvarende 80 prosent av kontraktssummen. Det samme skjedde i de to andre tilfellene. Ikke like store verdiavvik, men likevel unaturlig høy prisvekst.

Mener Meum burde forstått

Skandiabanken kritiserer at oppgjørene ble gjennomført uten å undersøke og rapportere mistanke om proformahandel i henhold til hvitvaskingslovgivningen.

Banken mener at en så erfaren megler burde ha varslet långiver. Spesielt med tanke på at alle tre boligsalgene hadde samme kontaktperson hos kjøper og selger. Banken mener oppsummert at Meglerhuset Meum burde forstått at det var et vesentlig misforhold rundt eiendommene. Resultatet er at Skandiabanken har tapt et par millioner kroner på hver av de tre lånene.

Vi mener det er rimelig å forvente reaksjon av et profesjonelt eiendomsmeglerforetak

– Vi ser svært alvorlig på slike saker, både på grunn av omfanget og fordi det her er forhold som undergraver den profesjonelle tilliten mellom eiendomsmeglerforetak og banker, sier informasjonssjef Johnny Anderson i Skandiabanken Norge til FB.
Han kaller det svindel, som han mener er er muliggjort enten ved at godkjente takstmenn har vært villig til å skrive falsk verdidokumentasjon, eller ved at det involverte meglerhus ikke har gjort jobben sin.
– Vi mener det er rimelig å forvente reaksjon av et profesjonelt eiendomsmeglerforetak, sier han.

Ingen betydning for oppkjøpet

Solveig Meum har solgt livsverket til Meglergaarden i Moss. Men søksmålet får ingen betydning for virksomhetsoverdragelsen.

– Vi har ikke involvert oss i denne saken, men jeg synes det virker merkelig, sier styreleder og aksjonær i Meglergaarden, Fredrik Thoring til FB.

Planen er å skifte navn til Meglergaarden Meum i løpet av kort tid. De ansatte blir med på overdragelsen, mens Solveig Meum pensjonerer seg.
– Alt er i orden og vi drar i gang rundt 1. mars, forteller mossingen Thoring.
– Men er det ingen risiko i søksmålet mot Meum.
– Nei, vi har kjøpt innmaten, ikke selve firmaet, sier han.

Meglergaarden har ambisjoner for markedet i Fredrikstad. Estate-kjeden mister fotfestet i Fredrikstad, som man har gjort i Sarpsborg og Moss.
– Vi holder på å ansette folk og jeg regner med at vi snart har på plass en eller to nye medarbeidere, sier Thoring.
Meglergaarden er lokalt eid i Moss av fire meglere i bedriften. Thoring og Meum har kjent hverandre i 30 år.

Avviste stans i saken

De saksøkte krevde bevis avskåret, og saken stanset i påvente av en annen straffesak. Men tingretten sa nei.

I en kjennelse fra Follo tingrett, skriver tingrettsdommer Karl Magnus Norbakk at begjæringene ikke tas til følge.
Verken kravet om avskjæring av bevis, eller å stanse saken.
De saksøkte, Meglerhuset Meum AS og Tryg Forsikring, fikk med andre ord blankt avslag på ønskene.
De saksøktes advokat ønsket å vente på avgjørelse i en annen straffesak i sakskomplekset.
Det er kjøpere og selgere i en rekke transaksjoner som er tiltalt for bedrageri. Ikke meglerhuset eller ansatte der. Rettens kjennelse beskriver også at Meglerhuset Meum har foretatt oppgjør i eiendomsoverdragelser der andre banker enn Skandiabanken var långiver.
Bevisavskjæringsspørsmålet går på bevis knyttet til disse andre overdragelsene.

Artikkeltags