Et naboforhold endte i går som straffesak i rettssal 6 i Fredrikstad tingrett.
Tiltalte og fornærmede har bodd side om side i et idyllisk boligområde i Fredrikstad i rundt to år. Men bak fasaden ligger en uforsonlig strid som er blitt så stor at den er vanskelig å sette seg inn i for utenforstående.
I går kom det frem i retten at begge nabokonene ble syke og engstelige av striden.
Tiltalte med familie har nå flyttet. Det var den fornærmede naboen som kjøpte huset deres.

Begge ba politiet om hjelp
Rett før tiltalte flyttet skal han, ifølge aktors fire vitner, ha dyttet to håndverkere – som var engasjert av fornærmede – så kraftig at de falt. Tiltalte skal også ha truet dem med en jernstang mens de lå i bakken.
– Det var en skremmende opplevelse som jeg ofte tenker på. Jeg var helt sikker på at han skulle slå oss med jernstangen, sa den ene mureren i retten i går.
Aktor, John Øyvind Skarpeid, la i går ned påstand om to års betinget fengsel og ett erstatningskrav til de to håndverkerne på totalt 22.000 kroner.
Erstatningskravet fra den fornærmede nabo var på 142.000 kroner. Aktor reduserte imidlertid dette kravet til 2.284 kroner i sin prosedyre – summen tilsvarer regningen for et ødelagt overvåkingskamera.

Begge følte seg terrorisert

De to naboene, begge sterke personligheter, er oppgitte over at politiet ikke har grepet inn tidligere. Begge har levert inn anmeldelser – uten at ting har skjedd.
Nabokrangelen nådde nye høyder da fornærmede monterte overvåkingskameraer på sitt hus. Disse ble ifølge hans vitneforklaring satt opp på grunn av narkomane, som skal ha satt sine sprøyter på hans eiendom. Også kraftige utelamper med sensorer ble anskaffet for at ikke uvedkommende skulle forville seg inn på eiendommen.
Tiltalte er foruten nevnte voldshandling og trussel anklaget for: Tre ganger å ha sprayet over naboens overvåkingskamera, sprayet over et videokamera, en gang ha klippet over ledningene til utelampene, en gang ha skrudd et kamera ned fra veggen og en gang kuttet ledningene til kameraet. At tiltalte skal ha revet deler av en forstøtningsmur på nabosønnens eiendom pluss ha revet av nabosønnens antennekabel, ble i går frafalt fra tiltalen på grunn av manglende bevis.

Følte ubehag

– Vi ble filmet hver gang vi gikk ut og inn av huset vårt. Dette ble etter hvert veldig ubehagelig. Spesielt for min kone og datter. Det ble til slutt terror, sa tiltalte i retten i går.
Han leverte inn en anmeldelse, men saken ble henlagt. Han påklaget, men ble avslått av statsadvokaten.
Også fornærmede har sendt inn anmeldelser. Hele 17 stykker samt overlevert ni opptak av hærverk. De fleste av disse er blitt henlagt av politiet. Men politiet rykket også flere ganger ut til boligområdet. To ganger tok de med seg tiltalte som totalt har sittet fire døgn i glattcelle.
– Det nye naboskapet ble et mareritt for oss. Vi følte oss ikke lenger trygge, sier fornærmede, som synes situasjonen ble så uhyggelig at han ba politiet om å gi nabomannen besøkelsesforbund. Det ble imidlertid ikke innvilget.

Datatilsynet

Leder for juridisk avdeling hos Datatilsynet, Knut Kaspersen, var telefonvitne i retten. Et eller flere av kameraene skal også filme små deler av kommunale områder – noe fornærmede også har varslet kommunen om. Det ene kameraet filmer når tiltalte og hans familie går til og fra sitt hus – en vei som delvis eies av fornærmede og delvis av kommunen. Men en servitutt gir rett til å ferdes på veien.
– Å overvåke et område hvor det ligger en servitutt til grunn finnes det ikke noe direkte svar på om er lov eller ikke. Men det må i alle fall skiltes og meldes ifra til oss, sa Kaspersen om saken i går.
Totalt var det ni vitner som uttalte seg for retten i går.

Erkjente forholdene

Tiltalte nabo erkjente i går de fleste forholdene, men nektet straffskyld. Tiltaltes forsvarer mente etter prinsippene om selvtekt, nødverge, nødrett og generelle rettsstridsreservasjoner at han skulle frifinnes.
–– Min klient tok saken i egne hender for å verne om sin familie, sa forsvareren – Oslo-advokat Erling Mehus til retten.
Aktor Skarpeid mente imidlertid at ikke disse prinsippene skulle brukes i denne saken.
– Dette er et anstrengt naboskap. Likevel, det er viktig å markere strengt at man ikke kan ta seg til rette slik som fornærmede har gjort. Det er viktig å bruke riktig instans, sa Skarpeid.
Dommerfullmektig Hans Thomas Revhaug vil forkynne dommen om en uke i dag.