Unik situasjon, tre valglister til bispedømmerådsvalget i Borg

Valgrådet i Den norske kirke i Borg godkjente nylig alle de tre innkomne listeforslagene til valg av leke kandidater til Kirkemøtet og bispedømmerådet.