Eksplosjon i Sverige i helgen – brannvesenet vil ikke ha gassbusser i Hvalertunnelen

Brannvesenet i Fredrikstad ønsker ikke at noen av distriktets 107 biogassbusser skal kjøre gjennom Hvalertunnelen. Tunnelens konstruksjon gjør nemlig at skadepotensialet er for stort dersom uhellet skulle være ute.