Stort underskudd for Mercedes-firma – hadde 86 millioner kroner i salgssvikt

Bertel O. Steen Østfold AS hadde i fjor 14 millioner kroner i underskudd. 2018 ble et år med store advokatregninger og et salg som raste nedover.