Ønsker å realisere gigantisk prosjekt med fritidsboliger på Bevø

Selskapet Bevø Bukt Eiendom ønsker å bygge et gigantisk hyttefelt med totalt 130 fritidsboliger på Bevø, men rådmannens saksbehandler mener størrelsen på prosjektet er for stort og krever en nedskalering av planene.