Vil bygge verdensledende fabrikk i Fredrikstad – har fått flere tilbud om aktuelle tomter

Daglig leder Fredrik Andresen i Batteriretur er tilbudt tomt eller lokaler fra åtte firmaer, de fleste i Fredrikstad-distriktet. Ordfører Jon-Ivar Nygård og rådmann Nina Tangnæs Grønvold har også engasjert seg for å finne tomt.