Strid om båtplasser ved Kiærs Bruk: - Båtene er ikke sjøklare, og det er ikke noen alternativ havn å gå til

To båteiere ved Kiærs Bruk Marina ber om opphevelse av Fredrikstad tingretts beslutning om midlertidig forføyning. Retten har tidligere besluttet at de to båteierne må forlate havna.