Båtforening restaurerer brygga i sentrum for 160.000 kroner

Med en solid porsjon dugnadsånd sørger medlemmene i Bjølstad motorbåtforening for å gi den noe slitne båtbrygga mellom Båthusteatret og Motorfabrikken et realt løft.