Gladnyhet fra barnevernet: laveste sykefravær på fem år

– Kjempehyggelig, sier barnevernsleder Anne-Beth Brekke Tvedt om at færre ansatte var borte fra jobb i fjor.